Cijferen

Cijferen met kommagetallen
(delingen)

In het rekenboek:

Rekenboek E, Les 158. Bolletje 1 en 2 en Vierkantje 1 volstaan.
Bolletje 1: schatten en oefeningen uitwerken
Bolletje 2: schatten volstaat hier. Je hoeft de oefeningen niet uit te werken.
Vierkantje 1: schatten en oefeningen uitwerken

Hulp bij schattingen:

cijferen schattingen maken

cijferend delen

Cijferen met kommagetallen (vermenigvuldigen)

Rekenboek E, les 156. Bolletje 1 en 2 volstaat. (Bij cijferen heeft het echt geen zien om álle oefeningen te maken…. als je het snapt en je maakt een 12-tal goede oefeningen, is dat zeker voldoende.)

cijfernemet

 

optellen

aftrekken

 

 

Schattingen maken

Schatten is belangrijk. Een goeie schatting vertelt je hoeveel je uitkomst ongeveer zal zijn. Ook in het dagelijkse leven maak je dagelijks schattingen.
Het is heus niet zo moeilijk. Het is belangrijk om je getallen af te ronden naar een een dichtstbijzijnde tiental. Bij hele grote getallen mag dat zelfs een honderdtal zijn.
Hier vind je enkele tips of weetjes.

  • Niet iedereen zal dezelfde schatting maken. Die kunnen een beetje verschillen.
  • Gebruik ronde getallen. Maak het jezelf niet te moeilijk!
  • Bij vermenigvuldigen: verander nooit je vermenigvuldiger!
    Enkel je vermenigvuldigtal.
  • Bij delingen: verander nooit je deler!
    Enkel je deeltal.

schattingen maken