Bewerkingen

 Handig rekenen: x 5, x 50, : 5, : 50

x 5 =    x 10    : 2                           

x 50 =  x 100  : 2

: 5 =     : 10     x 2

: 50 =   : 100   x 2

x5 x50 handig rekenen 10 100